Schirmfoto2014 08 31042630
Południowa. Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejOpieka Lekarska

 

1. Poradnia dla dorosłych

 

- Dr n. med. Jacek Wijata

 - Lek. med. Magdalena Prasał

 - Lek. med. Zygmunt Kuźnik

 - Lek. med. Ewelina Kowalska

 - Lek. med. Marta Kasprzyk

 - Lek. med. Janusz Karpeta

 - Lek. med. Anna Janduła – Wdowicz

 - Lek. med. Jerzy Grabowski

 - Lek. med. Przemysław Godzisz

 - Lek. med. Jarosław Chmielnicki

 - Lek. med. Agnieszka Adamska

 - Lek. med. Robert Sobalski

 - Lek. med. Marek Szejna

 - Lek. med. Kazimierz WojciechowskiPoradnia Ogólna NZOZ „POŁUDNIOWA” oferuje:

 

- opiekę medyczną nad pacjentami dorosłymi (od 18 roku życia),

- dziewięć gabinetów lekarskich, czternastu lekarzy pierwszego kontaktu, gabinet zabiegowy oraz gabinet szczepień,

- lekarz pierwszego kontaktu dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00,

- rejestracja pacjentów w rejestracji ogólnej (parter) i przyjęcia przez lekarzy na bieżąco,

- zapisy na listę pozytywną (deklaracja wyboru lekarza pielęgniarki i położnej) codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00 w rejestracji ogólnej,

 

Ponadto oferujemy następujące świadczenia lekarskie i pielęgniarskie:

 

- badania i porady lekarskie w zakresie medycyny ogólnej,

- badania i porady lekarskie w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia – dla osób w wieku 30-55 lat życia,

- wizyty domowe lekarza (badania, porady),

- wizyty domowe pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w celu wykonania zabiegów: iniekcje, opatrunki, oznaczanie poziomu cukru, pomiar RR, cewnikowanie, pobieranie materiału diagnostycznego,

- świadczenia gabinetu zabiegowego: drobne zabiegi, iniekcje, opatrunki, oznaczenie poziomu cukru, pomiar ciśnienia tętniczego

- zabiegi w zakresie promocji zdrowia: kontrola poziomu glukozy, kontrola poziomu cholesterolu, kontrola wagi ciała i BMI, pomiar ciśnienia tętniczego, szczepienia ochronne,

- badania diagnostyczne: badania ultrasonograficzne (aparat USG z kolorowym Dopplerem) jamy brzusznej, badania EKG, badania Holterem ciśnieniowym EKG,

- dodatkowo organizujemy badania densytometryczne, badania słuchu, badania okulistyczne (terminy podawane na tablicy ogłoszeń).

 

 

2.  Poradnia dziecięca

 

- Lek. med. Marta Kalużna

 - Lek. med. Wanda Kierstan

 - Lek. med. Elżbieta Marczak – Lipiec

 - Lek. med. Barbara Nowak

 - Lek. med. Aldona Podstolska – Sosnowska

 - Lek. med. Krystyna Szabelak

 - Lek. med. Malgorzata Zuba

 

W zakresie opieki pediatrycznej oferujemy:

- opiekę medyczną nad dziećmi (pacjenci do 18 roku życia),

- pięć gabinetów dla dzieci chorych, dwa  gabinety dla dzieci zdrowych oraz gabinet szczepień,

- lekarze pediatrzy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00,

- rejestracja pacjentów w poradni dziecięcej i przyjęcia na bieżąco,

- zapisy dzieci na listę pozytywną przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

- w godzinach od 18:00 do 8:00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta świadczeń medycznych udziela: ZOZ końskie ul. Gimnazjalna 41

Ponadto oferujemy następujące świadczenia lekarskie i pielęgniarskie:

- badania i porady lekarskie w zakresie pediatrii dzieci chorych i dzieci zdrowych,

- badania przesiewowe i bilansowe dzieci zdrowych,

- opiekę patronażową

- badania EKG,

- badania USG jamy brzusznej,

- wizyty domowe lekarza,

- wizyty domowe pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (iniekcje, bańki, opatrunki),

- szczepienia ochronne wynikające z określonego prawem kalendarza szczepień,

- ponadstandardowe szczepienia odpłatne.
3. Poradnia ginekologiczna

 

Zapraszamy do skorzystania z usług Poradni dla Kobiet Ginekologiczno – Położniczej w NZOZ ,,Południowa”. Poradnia dla Kobiet oferuje:

Dwa gabinety wyposażone w ginekologiczny sprzęt medyczny,

Lekarze przyjmują codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00,

Rejestracja telefoniczna i osobista od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w kolejności zgłaszania się na wyznaczony dzień i godzinę

Nr tel. do rejestracji:  41 372 91 65

Oferujemy następujące świadczenia lekarskie i pielęgniarskie:

- kompleksową opiekę medyczną nad kobietami ciężarnymi,

- opiekę nad położnicą położnej środowiskowo-rodzinnej,

- badania i porady lekarskie w zakresie ginekologii,

- realizację programu profilaktycznego wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat (bezpłatne badanie cytologiczne co trzy lata),

- poradnictwo medyczne w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,

- badania diagnostyczne: badanie usg ciąży i narządów rodnych kobiety, badanie KTG płodu, badania czystości pochwy, badania cytologiczne,

- zabiegi:  leczenie nadżerek, szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy.

Świadczymy usługi w zakresie:

- diagnostyki i leczenia chorób narządu rodnego,

- badań profilaktycznych,

- badań cytologicznych,

- opieki nad kobietą ciężarną do rozwiązania, a następnie nad położnicą i noworodkiem przez położną środowiskową i rodzinną w domu pacjenta,

- opieki i edukacji w okresie ciąży i połogu.
Opieka Pielęgniarska

 

W naszej przychodni opiekę nad pacjentami sprawuje doświadczony zespół  30 pielęgniarek .

Wśród nich są pielęgniarki środowiskowo – rodzinne , położne , pielęgniarki szkolne oraz pielęgniarki praktyki.

Zespół  pielęgniarek wykonuje opiekę nad pacjentami w miejscu w przychodni , środowisku domowym oraz w szkołach .

Zespół pielęgniarek nadzoruje Przełożona pielęgniarek mgr Irena Kurzyna .
Rehabilitacja

 

- mgr Justyna Szpoton

- mgr Paulina Gąszcz

- mgr Katarzyna Kielar

- mgr Aneta Piętowska

- tech. fizjoterapii Agnieszka Szcześniak – Uryga

- tech. fizjoterapii Bożenna Bielecka

 

NZOZ ,,Południowa” oddaje do dyspozycji pacjentów nowocześnie wyposażony  dział rehabilitacji składający się z pracowni fizjoterapii i  kinezyterapii. Nasze doświadczone i oddane chorym rehabilitantki pracują od poniedziałku do piątku w godzinach  od  8.00 do 18.00.

Kontakt telefoniczny pod nr tel: 41 372 91 72

 

Rejestracja na zabiegi  odbywa się osobiście, na podstawie wystawionego skierowania.

 

Kinezyterapia

Dział kinezyterapii  wyposażony jest w sprzęt rehabilitacyjny pozwalający  prowadzić ćwiczenia zbiorowe i indywidualne  takie jak:

- ćwiczenia bierne,

- ćwiczenia czynne i czynne z oporem,

- ćwiczenia izometryczne,

- indywidualne ćwiczenia w odciążeniu, w odciążeniu z oporem,

- indywidualne ćwiczenia  dla dzieci z wadami postawy (skolioza, płaskostopie, koślawość kolan i inne)

- ćwiczenia indywidualne dla amazonek z instruktażem

- kinezjotaping

 

Fizjoterapia

Dział fizjoterapii  wyposażony jest w nowoczesny  sprzęt pozwalający  wykonywać następujące zabiegi:

- jonoforeza

- galwanizacja

- diadynamik

- elektrostymulacja

- aquavibron

- laser czerwony

- laser niebieski

- prądy Kotza

- prądy Traberta

- TENS

- ultradźwięki

- fonoforeza

- lampa solux

- światło spolaryzowane – bioptron

- pole magnetyczne niskiej częstotliwości

 

Ponadto  wykonujemy odpłatnie masaż  klasyczny oraz  kinezjotaping  przy wszystkich schorzeniach     i urazach.  Świadczymy pomoc  ambulatoryjną w domu pacjenta- wykonując głównie ćwiczenia ruchowe (kinezyterapia) i  kinezjotaping.

W ramach świadczeń pomagamy pacjentom w schorzeniach:

- neurologicznych, po udarach, porażeniach, z niedowładem kończyn, a także przy stwardnieniu rozsianym, chorobie Parkinsona i innych,

- ortopedycznych: urazy, złamania, skręcenia, po zabiegach operacyjnych (endoprotezy, rekonstrukcje ścięgien) i inne,

- chorobach narządu ruchu: choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, choroby o podłożu

- reumatycznym, bóle krzyża, zespoły bolesnego barku i inne,

- w chorobach układu krążenia
INFORMACJE DLA PACJENTA(linki):

 

1. Podstawowe informacje dla klienta

2. Zasady zapisu do przychodni

3. Przydatne informacje

Kontakt:

 

NZOZ "Południowa" Spółka z o.o.

26-200 Końskie, ul. Południowa 1

NIP 658-18-30-188

Regon 292814590

 

Godziny przyjęć: pn-pt: 8:00 - 18:00

 

Rejestracja czynna od godziny 7:00

 

Poradnia ogólna - 41 372 91 60, 41 372 91 70

Poradnia dziecięca - 41 3729162