100 0044IMG
PORADNIA MEDYCYNY PRACY

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

 

Poradnia Medycyny Pracy przy Szpitalu Specjalistycznym św. Łukasza w Końskich świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

 

- sprawowanie opieki profilaktycznej na pracownikami Zespołu oraz pracownikami zakładów pracy, które podpisałem stosowną umowę na przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz opiekę profilaktyczną,

- rozpoznanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy,

 - prowadzenie czynnego poradnictwa, opieka nad zdrowiem pracujących inwalidów, kobiet i młodocianych,

- monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących w warunkach przekraczających normatywy higieniczne,

- promocja zdrowia i udzielanie informacji o przydatności do pracy na danym stanowisku,

- wizytacja stanowisk pracy w ZOZ i zakładach pracy, które podpisały z ZOZ umowy,

- badania kierowców i kandydatów na kierowców oraz wydawanie zaświadczeń,

- badania profilaktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i kandydatów na uczniów.

 

Dane teleadresowe:

26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41B

Tel. 41-39-02-354


 

 

SZYBKI KONTAKT

  • Adres: Gimnazjalna 41B, Końskie
  • Telefon: 41-39-02-354

MAPA DOJAZDU