logo48
Szpital Specjalistyczny św. Łukasza

Nasza misja

Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym.

143 lekarzy różnych specjalizacji (w tym ze stopniem naukowym), 377 pielęgniarek i 28 położnych, fizjoterapeuci, rehabilitanci, operatorzy urządzeń sterylizujących, sanitariusze, dietetycy, psycholodzy, logopeda, technicy rtg, rejestratorki, technicy farmacji.. 


 

Polityka Jakości w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dla wypełnienia misji wyznaczona została strategia wdrażana przez cele zidentyfikowane w procesach realizowanych zgodnie z zasadami zawartymi w obowiązujących standardach i procedurach medycznych. Działania pracowników zmierzają do dostarczenia pacjentom usług medycznych najwyższej jakości i realizowane są w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej przez specjalistów o dużym doświadczeniu zawodowym.

- Orientacja na pacjenta i jego potrzeby

- Wszystkie procesy podlegają monitorowaniu i ocenie, ich realizacja skierowana jest na usatysfakcjonowanie pacjenta i zaspokojenie jego potrzeb.

- Zaangażowanie personelu

- Systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje personel potrafi tak zaplanować procesy diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne, by osiągnąć założone w nich cele oraz realizować strategie zakładu.

- Podejście systemowe do zarządzania jakością

- Procesy w systemie zarządzania jakością podlegają planowaniu, wdrażaniu, auditowaniu, doskonaleniu i dokumentowaniu.

- Doskonalenie naszych działań

- Efekty działalności zakładu monitoruje się w sposób ciągły przez kompetentnych audytorów wewnętrznych, a zidentyfikowane niedociągnięcia eliminuje się na bieżąco

- Korzystne stosunki z dostawcami

- Dostawcy są systematycznie oceniani i sprawdzani. Traktuje się ich na równi z pozostałymi uczestnikami procesów. Od ich rzetelności również zależy satysfakcja pacjentów korzystających z naszych usług.
Cennik usług medycznych i niemedycznych

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Przyjęcie do szpitala

Pobyt w szpitalu

Instrukcja bezpieczeństwa dla pacjentów i odwiedzających wynikająca z zagrożeń występujących na terenie szpitala

Wypisanie ze szpitala

Dodatkowe usługi na terenie szpitala

Prawa Pacjenta

Regulamin dla pacjentów

Dokumenty uprawniające pacjentów do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów.

Porady dla pacjentów

Informacje dla krwiodawców Punkt informacyjny Szpitala - (041) 39-02-398

Dział Ratownictwa Medycznego

(041) 39-02-231

Kierownik - lek. med. Marek Chałubiński

W skład Działu Ratownictwa Medycznego, wchodzi Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Zespół Transportu Sanitarnego.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielamy pomocy ambulatoryjnej oraz hospitalizujemy pacjentów we wszystkich stanach zagrożenia życia, po urazach, zatruciach i wypadkach. W przypadku urazów wykonujemy chirurgiczne i ortopedyczne opracowanie ran, zakładamy opatrunki gipsowe. Dzięki uzyskanej akredytacji Oddział prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy z Medycyny Ratunkowej. Izba Przyjęć dokonuje zapisów pacjentów kierowanych w trybie planowym na hospitalizacjeDział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

(041) 39-02-223

Kierownik - lek. med. Michał Domagała

Tu leczy się chorych w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje sprzętem pozwalającym na ciągły nadzór nad chorymi z zaburzeniami oddechowymi, niewydolnością krążenia i urazami wielonarządowymi.Dział Kardiologii

(041) 39-02-311

Kierownik - dr n. med. Marian Sierant

Specjaliści diagnozują i leczą pacjentów z chorobami serca. Dysponujemy możliwością założenia elektrody dosercowej i czasowej stymulacji serca. Wykonujemy również badania wysiłkowe, EKG metoda Holtera oraz Echo serca. Pacjenci w razie konieczności obejmowani są intensywnym nadzorem kardiologicznym.Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym

(041) 39-02-276

Kierownik - lek. med. Edward Adamczyk

Oddział przystosowany jest do obserwacji i leczenia pacjentów z chorobami narządów wewnętrznych, również diagnostyki i terapii chorób endokrynologicznych, diabetologicznych.Oddział Gastroenterologiczny

(041) 39-02-249

Kierownik - lek. med. Iga Detka - Kowalska

W oddziale diagnozuje się i leczy pacjentów ze schorzeniami w obrębie przewodu pokarmowego.Oddział Chirurgiczny Ogólny

(041) 39-02-278

Kierownik - dr n. med. Zbigniew  Sosnowski

Oddział świadczy całodobową opiekę nad pacjentami po przebytych zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, tarczycy, sutka, leczonych onkologiczne, w zakresie chirurgii urazowej oraz po zabiegach przeprowadzanych laparoskopowo, jak również nad pacjentami poddawanymi obserwacji i leczonymi zachowawczo.Oddział Urologiczny

(041) 39-02-254

Kierownik - dr n. med. Lech Lipiec

Oddział współpracuje z Działem Rentgenodiagnostyki, który wykonuje dla potrzeb Urologii diagnostykę urologiczną (USG, urografia, cystografia, pielografia, tomografia komputerowa). Specjaliści z oddziału wykonują operacje nerek, moczowodów i dolnych dróg moczowych oraz operacje endoskopowe, np. kruszenie kamieni w pęcherzu moczowym a także leczą choroby prostaty.Świętokrzyskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

(041) 39-02-255

Kierownik - lek. med. Janusz Stępień

Wykonuje się tu operacje rekonstrukcyjne tętnic obwodowych i prowadzi leczenie fibrynolityczne choroby zakrzepowo-zatorowej. Oddział współpracuje z Działem Rentgenodiagnostyki, w którym lekarze radiolodzy wykonują zabiegi rozszerzania i udrażniania tętnic, zakładają stenty oraz stent-grafty metodą niechirurgiczną.Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Położnictwo: (041) 39-02-371 ginekologia: (041) 39-02-184

Kierownik - lek. med. Mirosław Krzysztofik

W Oddziale matki mogą przebywać z dziećmi przez calą dobę. Proponuje się również porody rodzinne w specjalnie przygotowanych salach, gdzie kobiety mogą rodzic w obecności bliskiej osoby.Oddział Neonatologiczny ze Stanowiskami Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

(041) 39-02-247

Kierownik - lek. med. Krystyna Ściegienna - Werens

Oddział dysponuje stanowiskami do intensywnej terapii noworodków. Oddział propaguje karmienie piersią i umożliwia matkom stałe przebywanie ze swoimi dziećmi.Dział Neurologiczny:

Oddział Neurologiczny,

Oddział Udarowy

(041) 39-02-363

Kierownik - dr n. med. Waldemar Brola

Pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego oraz z zaburzeniami naczyniowymi mózgu zajmuje się wielospecjalistyczny zespół w składzie: lekarze neurolodzy, fizjoterapeuta, logopeda i psycholog.Dział Rehabilitacji Szpitalnej

(041) 39-02-224

Kierownik - lek. med. Marek Werens

W Dziale prowadzona jest rehabilitacja ruchowa osób po wypadkach, urazach schorzeniach neurologicznych, narządu ruchu, w których dochodzi do ograniczenia sprawności.Świętokrzyskie Centrum Reumatologii

(041) 39-02-345

Kierownik - dr n. med. Józef Gawęda

W Oddziale stosuje się leczenie farmakologiczne, fizykoterapię, kinezyterapię i balneoterapię u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Oddział przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.Oddział Okulistyczny

(041) 39-02-240

Kierownik - lek. med. Danuta Mejnartowicz

W Oddziale diagnozuje się i leczy zachowawczo lub operacyjnie wiele chorób oczu takich jak jaskra, odwarstwienia siatkówki, usuwa się zaćmę ze wszczepieniem soczewek, leczy urazy gałki ocznej.Oddział Dermatologiczny

(041) 39-02-368

Kierownik - lek. med. Grażyna Madej

W Oddziale leczy się pacjentów z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami skóry oraz chorobami wenerycznymi. Wykonuje się testy alergologiczne i biopsje diagnostyczne, zabiegi krioterapii i elektrokoagulacji.Dział Pediatryczny

(041) 39-02-376

Kierownik - dr n. med. Wojciech Przybylski

W Dziale prowadzona jest diagnostyka, leczenie i rehabilitacja dzieci do 18 roku życia. Przez cały okres pobytu w szpitalu dziecku może towarzyszyć jedno z rodziców.Oddział Nefrologiczny ze Stacja Dializ

(041) 39-02-215

Kierownik - lek. med. Urszula Chonin

Przy Oddziale funkcjonuje Stacja Dializ wyposażona w aparaty do hemodializy tzw. "sztuczne nerki" oraz zespół domowej dializoterapii otrzewnowej. W Oddziale leczeni i diagnozowani są pacjenci z chorobami nerek oraz nadciśnieniem tętniczym.Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

(041) 39-02-381

Kierownik - lek. med. Tomasz Zięba

W Oddziale leczeni są chorzy z urazami narządu ruchu oraz schorzeniami ortopedycznymi. Wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii urazowej (m. in. zabiegi artroskopowe stawu kolanowego) i ortopedycznej (np. protezoplastyka stawu biodrowego).Oddział Otolaryngologiczny

(041) 39-02-278

Kierownik - lek. med. Szymon Handerek

W Oddziale prowadzona jest pełna diagnostyka chorób uszu, gardła, nosa i krtani, łącznie z diagnostyka chorób nowotworowych.Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii

(041) 39-02-239

Kierownik - mgr Daniel Uryga

Przychodnia jest podstawową bazą rehabilitacyjną dla pacjentów leczonych w szpitalu i Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Prowadzone jest tu kompleksowe usprawnianie lecznicze w schorzeniach reumatycznych, neurologicznych i kardiologicznych, a także rehabilitacja pourazowa i chirurgiczna oraz wad postawy u dzieci.Dział Rentgenodiagnostyki

(041) 39-02-233

Kierownik - lek. med. Ireneusz Fatek

W Dziale wykonywane są klasyczne badania rentgenowskie w pełnym zakresie oraz badania angiograficzne, badania USG, badania dopplerowskie naczyń krwionośnych, tomografia komputerowa całego ciała, zakłada się stenty wewnątrznaczyniowe oraz stent-grafty metoda niechirurgiczną.Poradnia Medycyny Pracy

(041) 39-02-354

Kierownik - lek. med. Ewa Ziębakowska - Kassyk

Lekarze przyjmujący w Poradni zajmują się wykonywaniem badań profilaktycznych pracowników. Są to badania wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe. Wydaje się orzeczenia o zdolności do pracy w różnych zawodach, m. in. kierowców i kandydatów do szkół i na studia wyższe.Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

(041) 39-02-334

Kierownik Zakładu - mgr Barbara Narożniak

Zakład przeznaczony jest dla przewlekle chorych, niewymagających intensywnego leczenia a jedynie opieki i pielęgnacji przez przygotowany do tej roli personel.

Szpital oferuje również odpłatne wykonanie różnorodnych badań i usług bez skierowania lekarza. Oferta dotyczy wyłącznie osób nieubezpieczonych:

- wszelkie badania laboratoryjne (badania krwi, moczu, badania hormonalne)

- badania USG (brzucha, tętnic, sutków)

- zabiegi z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji

- specjalistyczne porady lekarskie (każdej specjalności).

 

SZYBKI KONTAKT

  • Adres: Gimnazjalna 41b, Końskie
  • Telefon: 41 390 23 50 - sekretariat
  • Email: szpital@zoz.konskie.pl
  • Strona www: www.zoz.konskie.pl

BRANŻE

MAPA DOJAZDU